Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
słonecznie
11°C

Zespoły zadaniowe

Zespół pierwszy (ZSI) - ds. pierwszego kontaktu i świadczeń.

I piętro, pokój nr 26 - telefon wew. nr 28

Dariusz Klimkowski
- starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Majkowska- pracownik socjalny
Beata Szyca - starszy specjalista pracy socjalnej

I piętro, pokój nr 25 - telefon wew. nr 31

Katarzyna Miszczyszyn - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1. przeprowadzanie wstępnej rozmowy bądź wywiadu środowiskowego z osobą/rodziną zgłaszającą się po pomoc celem diagnozy sytuacji;
 2. kierowanie osób/rodzin do odpowiedniego zespołu specjalistycznego;
 3.  praca z osobami/rodzinami nie wymagającymi intensywnej pracy socjalnej;
 4. praca z osobami/rodzinami korzystającymi z zasiłków stałych, okresowych, celowych;
 5. kierowanie osób do Centrum Integracji Społecznej;
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i sporządzanie informacji na rzecz innych instytucji (np. ośrodki pomocy społecznej, sąd);
 7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz Działu Świadczeń Rodzinnych;
 8. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 9. sprawianie pogrzebów;
 10.  organizowanie i realizowanie usług dla osób/rodzin w sytuacjach kryzysowych (np. pożar, cudzoziemcy);
 11. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 12. sporządzanie analiz, sprawozdawczości.

Zespół drugi (ZSII) - ds. bezdomności.

I piętro pokój nr 38 - telefon wew. 29

Katarzyna Grochowska - starszy specjalista pracy socjalnej

Zdania zespołu:

 1. organizowanie i realizowanie usług dla osób bezdomnych oraz osób/rodzin zagrożonym bezdomnością;
 2. kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni;
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 4. sporządzanie kontraktów socjalnych, w tym z osobami kierowanymi do schroniska;
 5. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 6. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 7.  inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych,
 8. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół trzeci (ZSIII) - ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

I piętro pokój nr 24 - telefon wew. 30

Helena Błaszczak - starszy specjalista pracy socjalnej
Magdalena Myszke - pracownik socjalny
Wiesława Szyp - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1.  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz przyznania usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych;
 2.  kierowanie osób starszych i niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej;
 3. organizowanie i realizowanie usług pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 4. ubezwłasnowalnianie osób chorych i niesamodzielnych;
 5. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 6. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 7. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 8. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 9. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół czwarty (ZSIV) - ds. wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy.

Parter pokój nr 16 - telefon wew. 48

Bernadeta Osowska - starszy pracownik socjalny
Anna Piszczatyn - starszy pracownik socjalny
Adriana Zabrocka - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1. zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny;
 2. prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami objętymi wsparciem asystenta rodziny;
 3. ścisła współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i innymi specjalistami;
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 5. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 6. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 7. wspieranie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 8. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. uruchamianie procedur "Niebieskie Karty" poprzez wypełnianie NK-A;
 10. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 11. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 12. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół ds. realizacji świadczeń (ZRŚ).

I piętro, pokój nr 35 - telefon wew. 32

Mirosława Smantek - podinspektor ds. świadczeń, stypendiów i zasiłków szkolnych

Anna Zwara - inspektor ds. świadczeń, stypendiów i zasiłków szkolnych

Zadania zespołu:

 1.     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej;
 2. realizacja świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze;
 3. prowadzenie postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia;
 4. wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi;
 5. współudział w kontroli realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartych umów;
 6. bieżąca kontrola stanu środków finansowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z pomocy społecznej;
 7. udzielanie informacji o przyznanej pomocy;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących stypendiów zasiłków szkolnych;
 9. bieżąca kontrola stanu środków finansowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie windykacji należności;
 11. porządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół ds. asysty rodzinnej (ZAR).Zadania zespołu:

 1. udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie pracy z rodzinami, pomocy w opiece i wychowaniu dzieci poprzez:
 2.  analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
 3.  wzmacnianie roli i funkcji rodziny
 4.  rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
 5.  podnoszenie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny
 6.  przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
 7.  pomoc w integracji rodzin:
 8.  dążenie do reintegracji rodziny;
 9. organizowanie środowiskowych form pomocy rodzinom objętych wsparciem;
 10. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc rodzinom w środowisku;porządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.