Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
słonecznie
24°C
Powróć do: strona główna

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Jak załatwić sprawę w MOPS?

KOMU PRZYSŁUGUJE WSPARCIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje tym osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza (od 1 stycznia 2022 r.):

 • na osobę samotnie gospodarującą – 776 zł
 • na osobę w rodzinie – 600 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności, takich jak:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała  lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek celowy.

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Z wnioskiem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie. Można też napisać podanie na miejscu lub podać jego treść do protokołu pracownikowi socjalnemu. Wniosek w imieniu innej osoby lub w jej sprawie może też złożyć inna osoba, w tym wypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia przez osobę zainteresowaną otrzymaniem pomocy, że popiera wniosek złożony w jej sprawie.
 • Pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedzi osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania  (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
 • Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.

Pracownicy przyjmują w biurze klientów  do godziny 1100 pozostały czas pracy przeznaczony jest na pracę w terenie i pracę biurową.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE ?

 1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za poprzedni miesiąc.
 2. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  • orzeczenie Powiatowego Zespołu  Orzekania o Niepełnosprawności,
  • orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 4. Dodatkowo:
  • odcinek z wypłaty alimentów z poprzedniego miesiąca,
  • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy,
  • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego (liczbę hektarów przeliczeniowych),
  • oświadczenie o stanie majątkowym.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie przyznania pomocy.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.