MOPS Bytów
Powróć do: Zamówienia publiczne

Wykaz postepowań

IV. Prowadzenie cyklicznych zajęć animacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e7adc93-eb82-40c3-80ed-05f40fbec378

 


III. Prowadzenie cyklicznych zajęć animacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5706811-1ac8-4626-96b8-6af4c64f1216

 


 

II. Prowadzenie cyklicznych zajęć animacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f46e936d-fd5f-4f0a-8506-90715152ac23

 


 

I. Zakup sprzętu (120 zestawów do świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d7ebc75-3ffd-4188-a59c-8a9cb6cbdc1e

 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kwota przeznaczona na zamówienie

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty