MOPS Bytów

Program Korpus Wsparcia Seniorów

znaki_strona_www_(1) 

korpus

Program Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Bytów przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023” – Moduł II finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresaci programu
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Cel programu
Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

„Opieka na odległość” w ramach Programu jest bezpłatna i skierowana do mieszkańców gminy Bytów.
Termin realizacji programu
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r
Planowana liczba osób uczestników objętych wsparciem w ramach Modułu II - 30.
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu miejsc. 
Realizator programu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, 
Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika MOPS - Katarzyny Grochowskiej telefon 59 822 51 01 wew. 29. lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bytowie, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów. 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Format: docx, 155.96 kB