Drukuj

 

 

Zadania Zespołu

  1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
  2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bytów.
  3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.