Drukuj

 

Informacja


Pamiętaj o złożeniu wniosku o świadczenie "Dobry start" (300+)

do 30 listopada 2018 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia "Dobry Start" nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce. Rodziny które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku, mają coraz mniej czasu, ponieważ wnioski przyjmowane będą  tylko do 30 listopada 2018 r.