top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy


POPŻ
środa, 18 stycznia 2017 18:50

 

WARSZTATY DIETETYCZNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 - 2020

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • oceny sposobu żywienia swojej rodziny w kontekście zasad zdrowego żywienia i wyeliminowania złych nawyków żywieniowych.

Na warsztatach dietetycznych uczestnicy przygotują surówki warzyw sezonowych.

HARMONOGRAM:

23.01.2017 r.

godz. 10.00-12.00 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

godz.12.30-14.30 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

 
środa, 18 stycznia 2017 17:59

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

"Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.1268 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN miesięcznie dla osoby w rodzinie".


Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 - 2020

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia111213141516następnaostatnia »

Strona 14 z 16

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.