top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy


POPŻ
poniedziałek, 21 grudnia 2015 16:45

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

 

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Found for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel programu to udzielanie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.


Podprogram 2015 rozpoczął sie w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa  do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomoca żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 
środa, 10 czerwca 2015 12:45

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2016 roku w Stowarzyszeniu NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie, realizować będzie cykliczne działania:

 1. Bezpłatne poradnictwo psychologiczne we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 2. Wsparcie osób bezdomnych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z problemami uzależnień, w tym:
 • udostępnianie placówki w okresie jesienno - zimowym, tj. 01.10.2015 - 31.03.2016,
 • dostarczanie artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych,
 • możliwość skorzystania z kąpieli, przeprania bielizny,
 • kultywowanie tradycji - organizację Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia,
 • funkcjonowanie przy ogrzewalni Punktu Informacyjnego, w którym świadczone będzie:

- poradnictwo socjalne (pracownik socjalny)
- poradnictwo prewencyjne (funkcjonariusz Policji)
- poradnictwo/edukacja prozdrowotna (edukator zdrowotny).

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (do 30.09.2015 r. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie, od 01.10.2015 r. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie objęło wsparciem żywnościowym 1.055 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania:

 1. udzielono wsparcia psychologicznego: 11 Beneficjentów Ostatecznych PO PŻ skorzystało z konsultacji psychologicznych świadczonych przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. udzielono wsparcia 10 bezdomnym osobom (Beneficjentom Ostatecznym PO PŻ) w postaci:
 • korzystania z ogrzewalni,
 • korzystania z kąpieli, możliwości przeprania ubrań, bielizny,
 • używania artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych, przeciwbólowych,
 • uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Punktu Informacyjnego: poradnictwo socjalne,  poradnictwo prewencyjne, poradnictwo zdrowotne, pogadanki nt. szkodliwości picia alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia,
 • zorganizowania Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

 

 
« pierwszapoprzednia11121314następnaostatnia »

Strona 14 z 14

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.