top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej


POPŻ
środa, 07 września 2016 09:19

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2016

Informujemy, że od sierpnia 2016 r. nastąpiła kontynuacja współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie ze Stowarzyszeniem "NAZARET" im. św. Filipa Neri w Bytowie w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w w/w formie będzie realizowana  do czerwca 2017 r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

W skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2016, będą wchodzić następujące produkty:

 1. art. skrobiowe ( makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki)
 2. art. mleczne ( mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)
 3. art. warzywne. I owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe)
 4. art. mięsne ( gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa)
 5. cukier biały
 6. tłuszcze (olej rzepakowy)

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, będą na bieżąco informowane o terminach wydawania żywności. Ponadto wszelkie informacje dot. Programu będą zamieszczane stronie internetowej www.nazaret.pl oraz mopsbytow.pl   a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ośrodka.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie, realizować będzie cykliczne działania:

 1. bezpłatne poradnictwo psychologiczne we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • wsparcie osób bezdomnych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z problemami uzależnień, w tym: udostępnianie placówki w okresie jesienno-zimowym, tj. 01.10.2016 - 31.03.2017,
 • dostarczanie artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych,
 • możliwość skorzystania z kąpieli, przeprania bielizny,
 • kultywowanie tradycji - organizację Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia,
 • funkcjonowanie przy ogrzewalni Punktu Informacyjnego, w którym świadczone będzie:

- poradnictwo socjalne (pracownik socjalny)
- poradnictwo prewencyjne (funkcjonariusz Policji)
- poradnictwo/edukacja prozdrowotna (edukator zdrowotny).


Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie objęło wsparciem żywnościowym 1 482 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania:

 1. udzielono wsparcia psychologicznego: 110 Beneficjentów Ostatecznych PO PŻ skorzystało z konsultacji psychologicznych świadczonych przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • udzielono wsparcia 25 bezdomnym osobom (Beneficjentom Ostatecznym PO PŻ) w postaci:korzystania z ogrzewalni,
 • korzystania z kąpieli, możliwości przeprania ubrań, bielizny,
 • używania artykułów higieny osobistej, preparatów na świerzb, wszawicę, środków opatrunkowych, przeciwbólowych,
 • uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Punktu Informacyjnego: poradnictwo socjalne,  poradnictwo prewencyjne, poradnictwo zdrowotne, pogadanki nt. szkodliwości picia alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia,
 • zorganizowania Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach działań towarzyszących finansowanych ze środków PO PŻ zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Chojnicach warsztaty: kulinarne oraz edukacji ekonomicznej, w których uczestniczyło łącznie 88 osób. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. W trakcje warsztatów edukacji ekonomicznej uczestnikom dostarczono informacji nt. zasad konstrukcji budżetu, deficytu w domowym budżecie, sposobów na drobne oszczędności.

 

 

 
poniedziałek, 21 grudnia 2015 16:45

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

 

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Found for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel programu to udzielanie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.


Podprogram 2015 rozpoczął sie w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa  do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomoca żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 10

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.