top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne


POPŻ
poniedziałek, 31 lipca 2017 19:28

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie we współpracy
ze Stowarzyszeniem "NAZARET" im. św. Filipa Neri

informuje, że:


Rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017


Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł x 200%)

  • 1028 zł dla osoby w rodzinie (514,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


UWAGA !!!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego złożenia oświadczenia.

 
wtorek, 28 marca 2017 09:12

 

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 - 2020

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają zasady planowania zakupów spożywczych.
  • będą potrafili wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
  • zapoznają się z określeniami terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

HARMONOGRAM:

07.04.2017 r.

godz. 10.00-12.00 program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności

godz.12.30-14.30 program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 6 z 9

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.