top
logo


PDF Drukuj Email

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów

  1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218),
  2. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. Nr 70, poz. 2277),
  3. uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bytów na lata 2016 - 2020,
  4. uchwała Nr XVI/150/2020/414/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  5. zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Bytowa z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania "Zespołu interdyscyplinarnego Gminy Bytów" działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.