top
logo


PDF Drukuj Email

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
  3. uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Bytów na lata 2016 - 2020,
  4. uchwała Nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  5. zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Bytowa z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie powołania "Zespołu interdyscyplinarnego Gminy Bytów" działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.