top
logo


PDF Drukuj Email

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 07 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 67/2020 Burmistrza Bytowa powołany został Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów. W skład Zespołu wchodzi 9 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

 • Bożena Wojak - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów (przedstawiciel OPS)
 • Joanna Główczewska - Zastępca Przewodniczącej (przedstawiciel OPS)
 • Marzena Bazner - przedstawiciel PCPR
 • Beata Bigda-Światek - przedstawiciel ochrony zdrowia
 • Katarzyna Gajewska - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Katarzyna Hein - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sylwia Ramczykowska  - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Błażej Kosznik - przedstawiciel Policji
 • Katarzyna Wirkus - przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny)

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja):

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Kontakt do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Bożena Wojak 59 822 51 01 wew. 24

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.