top
logo


PDF Drukuj Email

 

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Od lutego 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje Program
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Zakres wsparcia obejmuje mieszkańców Gminy Bytów poprzez:
1) Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
2) Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację
i zajęcia terapeutyczne;
3) Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
4) Pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych;
5) Pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
6) Pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
7) Inne czynności związane z pomocą osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
8) Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych w sprawach osoby objętej wsparciem.
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Asystent ma obowiązek uwzględnienia decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

Usługa świadczona jest na terenie Gminy Bytów  (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) pomiędzy godziną
700 a 2200.

Usługi asystenta osobistego świadczone są w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.