top
logo


PDF Drukuj Email

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
informuje, że
rozpoczął kwalifikacje rodzin i osób do otrzymania żywności
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2019

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 200%)
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie (528,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej, rodzinnej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 822 51 01 bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

INFORMACJA

Od 1 listopada 2019 - wyższy zasiłek pielęgnacyjny!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 listopada 2019 r. nastąpi zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 215,84 zł. W okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. obowiązywała kwota 184,42 zł, czyli nastąpił wzrost zasiłku o 31,42 zł.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezależne od dochodu.

 

Zmiana wysokości zasiłku nastąpi "automatycznie", nie wymaga składania dodatkowych wniosków przez osoby niepełnosprawne, posiadające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

---------------------------------------------

 

Od 1 października działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji - słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w Internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych - cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji.

---------------------------------------------

 

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w prelekcji poprowadzonej przez funkcjonariuszy policji nt. przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej w ramach projektu

"Razem przeciw przemocy - dla rodzin zagrożonych i doznających przemocy"

które odbędą się w szkołach podstawowych w Bytowie

19 września 2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie, godz. 1600

23 października 2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie, godz. 1600

30 października 2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie, godz. 1700

 

Projekt współfinansowany ze środków

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz budżetu Gminy Bytów

---------------------------------------------

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie oraz Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri informują, że w dniu 02 września br. otrzymali informację, w którym z przykrością poinformowano, iż rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

 

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności.

Jak wynika z treści informacji kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. KOWR został zobowiązany do anulowania całego procesu przetargowego.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu.

Zakładając jego ogłoszenie na koniec sierpnia lub początek września 2019, dostawy produktów do magazynów rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 sierpnia br. zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019, które to działanie jest pierwszym krokiem, by KOWR mógł ogłosić ponownie przetarg.

Zgodnie z wytycznymi został też przedłużony o 1 miesiąc okres dostaw i dystrybucji, czyli do czerwca 2020 r.

---------------------------------------------

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że od 01 października 2019 r. rozpoczyna działalność ogrzewalnia dla osób bezdomnych z terenu gminy Bytów, która prowadzić będzie działania do 30 kwietnia 2020 roku.

Ogrzewalnia znajduje się w Bytowie przy ulicy Przemysłowej 38/17.

Osoby bezdomne w godzinach od 18:00 do 8:00 mają zapewniony dostęp do ciepłej herbaty i miejsca w ciepłym pomieszczeniu. Ogrzewalnia dysponuje niewielką ilością odzieży, z której mogą korzystać osoby bezdomne.

Jeśli spotkasz osobę bezdomną w lesie, na ławce, na klatce schodowej itp., a warunki atmosferyczne będą złe, poinformuj ją o takim miejscu.

Zawiadom:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, kontakt: 59 822 5101, 507408 660 (telefony czynne w godzinach pracy MOPS: w poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek-piątek: 7:00 - 15:00)

lub

Komendę Powiatową Policji w Bytowie tel. 59 822 83 00.

Jeśli posiadasz odzież męską, której nie potrzebujesz, podziel się z osobą bezdomną. Potrzebne są kurtki, spodnie, swetry, buty, ciepła bielizna, ręczniki. Odzież przekazać można bezpośrednio na ul. Przemysłową 38 (ogrzewalnia).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

Joanna Główczewska

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.