top
logo

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email

 

Informację o znajdującym się w mieszkaniu Pudełku życia służby niosące pomoc uzyskują już przy drzwiach wejściowych. Od ich wewnętrznej strony (od strony mieszkania) umieszczona zostaje naklejka Pudełko życia. Naklejka w tym miejscu jest oznaczeniem dla ratowników, że szczegółowe informacje dostępne są w miejscu oznaczonym drugą naklejką. Druga naklejka to wskazanie dokładnej lokalizacji pudełka z informacjami.

Pudełko życia umieszcza się w łatwym do zlokalizowania i dostępnym miejscu w mieszkaniu, np. w lodówce, a drzwi od lodówki oznacza się naklejką ?Pudełko życia?. Lodówka wydaje się być najlepszym miejscem. To sprzęt, który znajduje się w prawie każdym domu, prawie zawsze w kuchni lub w przyległym pomieszczeniu i łatwo go zlokalizować. Dzięki temu, w razie interwencji ratownik medyczny lub lekarz, albo inna osoba szybko ustali potrzebne informacje.

Pudełko życia to, poza samym pudełkiem, akcja mająca na celu ułatwienie w niesieniu pomocy w stanach zagrożenia, głównie w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, czy pracownicy MOPS muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem, będącym np. po udarze i mającym kłopoty z mówieniem może znacznie opóźnić akcję. Są ludzie starsi, mający problemy ze zdrowiem, niepełnosprawni oraz samotni. Nie zawsze wiemy, jaki jest ich stan zdrowia. Często w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia nawet domownicy nie zawsze potrafią udzielić pełnej informacji o stanie zdrowia. Pudełko życia to prosty pomysł na to, żeby umieścić w nim najważniejsze informacje dla ratowników medycznych, straży pożarnej, pracowników socjalnych.

Oznakowane pudełko plastikowe, naklejki na miejsce lokalizacji pudełka życia, karta informacyjna wydawane są nieodpłatnie, zamieszkującym w gminie Bytów osobom zainteresowanym:

  • powyżej 60 roku życia,
  • mającym problemy ze zdrowiem,
  • niepełnosprawnym,
  • samotnym,

z tym, że oznakowane pudełko plastikowe i naklejki na miejsce lokalizacji pudełka życia wydawane są dla jednej osoby, w przypadku gdy zainteresowanych jest więcej osób spośród wspólnie zamieszkujących.

Osoby powyżej 60 roku życia i osoby samotne, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna.

Osoby poniżej 60 roku życia, mające problem ze zdrowiem, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego problemy ze zdrowiem. Osoby niepełnosprawne poniżej 60 roku życia, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Bytowie osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Ww. zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania i nr telefonu.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1-go Maja 15, w pok. Nr 109 oraz pod nr. tel. 59 821 55 69 lub 59 822 20 11. Pudełko życia wydawane jest w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

W przypadku utraty lub zniszczenia pudełka życia wydane może być ponownie po dokonaniu opłaty pokrywającej koszt produkcji lub zakupu.

Osoby nieuprawnione do otrzymania pudełka życia mogą je otrzymać po dokonaniu opłaty pokrywającej ich koszt produkcji lub zakupu.

Program finansowany i realizowany jest przez Gminę Bytów.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Centrum Praw Kobiet

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.