top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email
 1. Po odebraniu sygnału przez Centrum Operacyjno-Alarmowe, w sytuacji gdy można nawiązać kontakt głosowy z osobą wzywającą pomocy, decyzję odnośnie niezwłocznego wezwania pomocy podejmuje osoba wzywająca.
 2. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, Centrum Operacyjno-Alarmowe wzywa pierwszą osobę z listy osób do kontaktu, która posiada klucz do mieszkania osoby wzywającej i wraz z nią podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych.
 3. W przypadku, gdy kontakt z pierwszą osobą z listy osób do kontaktu okaże się niemożliwy, wzywana jest kolejna osoba z listy kontaktowej (maksymalnie pięcioosobowej). Wówczas ta osoba podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych przez Centrum Operacyjno- Alarmowe. Procedurę uznaje się za zakończoną, jeżeli zostanie wykonana jednorazowa próba nawiązania kontaktu do każdej z osób z listy kontaktowej i nie nastąpi nawiązanie kontaktu z żadną z nich.
 4. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z osobą wzywającą, ani z żadną osobą z listy kontaktowej (w tym z osobą posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej) Centrum Operacyjna- Alarmowe wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz jednocześnie Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia natychmiastowego wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do lokalu osoby wzywającej, po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.
 5. Brak możliwości wejścia do lokalu po przybyciu Pogotowia Ratunkowego w sytuacji braku kontaktu z osobą wzywającą będzie skutkował siłowym otwarciem lokalu przy użyciu odpowiednio do tego powołanych służb w postaci Straży Pożarnej i/lub Policji.
 6. W przypadku, kiedy możliwy jest kontakt wyłącznie z osobą z listy kontaktowej, która nie posiada klucza do mieszkania osoby wzywającej, wspólnie z tą osobą podejmowana jest decyzja o ewentualnym wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i/lub Policji.
 7. Jeśli kontakt z osobą z listy kontaktowej posiadającą klucz do mieszkania osoby wzywającej jest możliwy i osoba ta podejmie decyzję o wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, a jednocześnie zaznaczy, że nie będzie w stanie w ciągu kilku minut dotrzeć na miejsce wezwania alarmu, Centrum Operacyjno- Alarmowe podejmuje automatycznie decyzję o wezwaniu wraz z Pogotowiem Ratunkowym Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do mieszkania osoby wzywającej, niezwłocznie po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. w Gdyni zapewnia osobom objętym usługą:

 • całodobowy dyżur Centrum Operacyjno- Alarmowego i jego gotowość do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem "czerwonego przycisku alarmowego" urządzenia abonenckiego,
 • automatyczną identyfikację przez Centrum Operacyjno- Alarmowe osoby wzywającej pomocy,
 • o ile to możliwe - ustalenie przyczyny użycia przycisku,
 • niezwłoczne, adekwatne do sytuacji wykonanie stosownych procedur zmierzających, w razie konieczności, do skutecznej interwencji, telefoniczne nadzorowanie przebiegu od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/ służb,
 • telefoniczne udzielenie wsparcia psychicznego osobie wzywającej.
 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.