top
logo


PDF Drukuj Email

 

Nowa wysokość świadczeń dla osób niepełnosprawnych


Od 1 listopada 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. (rozporządzenie) wzrosną kwoty niektórych świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. nadal będzie wynosić:

 • kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością - 764 zł.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Ustawowej weryfikacji podlegają kwoty następujących świadczeń rodzinnych:
 • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (wzrost o 100 zł).
Zwiększeniu ulegnie kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosić będzie 620 zł (wzrost o 100 zł).
Kwoty innych świadczeń rodzinnych pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. nadal będą wynosić::
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia - 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia - 90 zł,
  • powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1000 zł.
Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaj-e na obecnie obowiązującym poziomie -  1922 zł.
 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.