top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne


poniedziałek, 31 lipca 2017 19:28

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie we współpracy
ze Stowarzyszeniem "NAZARET" im. św. Filipa Neri

informuje, że:


Rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017


Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł x 200%)

  • 1028 zł dla osoby w rodzinie (514,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


UWAGA !!!

Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego złożenia oświadczenia.

 

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.