top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej


PDF Drukuj Email

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie i Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizował w okresie od sierpnia do grudnia 2017 projekt pn. "Rodzina Razem". Powyższy projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bytów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

 

W ramach projektu zrealizowano:

 

I. Działania dla rodzin, osób uwikłanych w przemoc domową:
 1. Warsztaty "Jak opanować złość zanim ona opanuje Ciebie?" - w okresie od 16 sierpnia do 5 września 2017 r. odbyły się 4 spotkania po 2 godziny. W zajęciach warsztatowych wzięło udział łącznie 11 osób. Podczas warsztatów uczestnicy poznali definicję złości. Zapoznali się również z różnymi technikami, które umożliwiają obniżanie poziomu złości. Mieli możliwość przećwiczenia tych technik w stosowaniu. Jednym z zagadnień była również nauka bycia asertywnym. Wiedza i umiejętności przekazane podczas warsztatów miały pomóc uczestnikom w radzeniu sobie ze złością bez odwoływania się do agresywnych zachowań.
 2. Warsztaty "Rodzina Razem" - w okresie od 20 września do 10 listopada 2017 r. - zrealizowano łącznie 16 spotkań po 2 godziny, w tym 8 spotkań dla rodziców o charakterze edukacyjnym oraz 8 spotkań dla rodziców z dziećmi, podczas których uczono, modelowano i zachęcano rodziców do wspólnych, kreatywnych i rozwijających zabaw z dziećmi. W warsztatach wzięło udział 11 rodziców i 18 dzieci. Zajęcia stworzyły rodzicom warunki do nabycia umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny, wychowania dzieci, radzenia sobie z trudami życia oraz nauczyły konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego w rodzinie. Inspirowały do zmiany zachowań i postaw rodziców, zwiększyły motywację do aktywności, stworzyły możliwości ćwiczenia nowych, konstruktywnych, pozbawionych przemocy metod wychowawczych.
 3. Indywidualne konsultacje pedagogiczne - w okresie od 18 września do 20 listopada 2017r. odbyło się 16 godzinnych konsultacji, z których skorzystało 5 rodziców. Tematyka konsultacji była dostosowana do potrzeb uczestników. Dzięki konsultacjom osoby te miały okazje poznać konstruktywne, pozbawione przemocy metody wychowawcze. Uczestnicy konsultacji pedagogicznych mieli również możliwość modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań wobec dzieci bez stosowania różnych form przemocy.
 4. Indywidualne konsultacje psychologiczne - w okresie od 20 października do 1 grudnia 2017 r. odbyło się 16 godzinnych konsultacji, z których skorzystało 6 osób doświadczających przemocy. Celem tych konsultacji było motywowanie osób do wprowadzania konstruktywnych zmian służących uwolnieniu się od przemocy i wspieranie ich w tym procesie. Uczestnicy otrzymali również informacje o możliwościach uzyskania pomocy prawnej oraz terapeutycznej.
 5. Warsztaty "Bez klapsa" - w okresie od 7 listopada do 12 grudnia 2017 r. odbył się cykl sześciu spotkań. W warsztatach psychoedukacyjnych wzięło udział 9 osób. Celem tych zajęć było pokazanie rodzicom jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Uczestnictwo w warsztatach dało rodzicom możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych. W programie zajęć znalazły się zagadnienia związane z rozpoznawaniem uczuć, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy poznali nowe metody wychowawcze sprzyjające budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji z dzieckiem, opartych na szacunku i miłości rodzicielskiej.
 6. Grupa wsparcia - w okresie od 27 lipca do 21 grudnia 2017 r. odbyło się 26 spotkań o tematyce edukacyjno ? wspierającej dla osób doznających przemocy w rodzinie. Uczestniczyło w nich systematycznie 6 osób. Grupa miała charakter otwarty. Podczas spotkań poruszane były tematu związane z mechanizmami przemocy w rodzinie, konsekwencjami psychologicznymi z doświadczania przemocy domowej, strategii wykorzystywanych przez osoby stosujące przemoc. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat procedury ?Niebieskie Karty? i instytucji, w których mogą skorzystać z pomocy prawnej i psychologicznej. Doraźnie konstruowano wraz klientami plany bezpieczeństwa.
II. Działania na rzecz instytucji pomocowych:
 1. Szkolenie "Diagnoza i pomoc dzieciom krzywdzonym" - w dniach 9 października i 30 października 2017 r. odbyły się dwa szkolenia. W szkoleniach wzięło udział 18 przedstawicieli służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. członkowie grup roboczych oraz 13 nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Celem tych szkoleń było nabycie bądź zwiększenie wiedzy w zakresie konstruktywnego i skutecznego przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
 2. Spotkania coachingowo - superwizyjne - w okresie od 13 września do 13 grudnia 2017 r. przeprowadzono łącznie 30 spotkań, w której wzięli udział członkowie grup roboczych realizujący procedurę "Niebieskie Karty" w rodzinach z dziećmi. Rolą konsultanta było stworzenie obiektywnej perspektywy na konkretny przypadek procedury "NK" oraz dzielenie się informacją zwrotną. Celem tych spotkań było wydobycie mocnych stron członków grup, a także ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. W trakcie spotkań członkowie grup roboczych uzyskali również pomoc w omijaniu osobistych barier i ograniczeń.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

ul. Miła 26a

 

zaprasza do udziału

W PROJEKCIE "RODZINA RAZEM"


Projekt współfinansowany ze środków

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bytów

 

Na działania zaplanowane w projekcie składają się:


 1. Warsztaty "Bez klapsa" (IX - XI 2017) - warsztaty skierowane do rodziców z rodzin zagrożonych przemocą lub rodzin uwikłanych w przemoc będących w procesie zmian.
 2. Warsztaty "Rodzina Razem" (IX - XII 2017) - warsztaty skierowane do rodziców i dzieci z rodzin zagrożonych przemocą lub rodzin uwikłanych w przemoc będących w procesie zmian.
 3. Warsztaty - "Jak opanować złość zanim ona opanuje Ciebie?"(VIII - IX 2017) - przeznaczone dla osób z rodzin zagrożonych przemocą lub rodzin uwikłanych w przemoc będących w procesie zmian, mających trudność z konstruktywnym radzeniem sobie ze złością.
 4. Grupa wsparcia (VII - XII 2017) - przeznaczone dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności zaczynających proces zmian.
 5. Indywidualne konsultacje psychologiczne (IX - XII 2017) - przeznaczone dla osób doświadczających przemocy.
 6. Indywidualne konsultacje pedagogiczne (IX - XII 2017) - przeznaczone dla rodziców przejawiających zachowania przemocowe/agresywne w relacjach z dziećmi.
 7. Szkolenie "Diagnoza i pomoc dzieciom krzywdzonym- (X 2017) - przeznaczone dla przedstawicieli służb, członków grup roboczych, nauczycieli i pedagogów szkolnych.
 8. Spotkania coachingowo - superwizyjne (IX - XI) - przeznaczone dla członków grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty" w rodzinach z dziećmi.


UDZIAŁ BEZPŁATNY

tel. kontaktowy: 59 822 5101/ mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Rodzina razem

W dniu 4 lipca br. zostało zawarte Porozumienie Nr 106/XXII/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Bytów. Zadanie publiczne pt. "Rodzina Razem" będzie realizowane w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie.

 

Głównym celem jest zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dlatego też w projekcie przewidziano:

 • oddziaływania edukacyjne, wspierające i poradnictwo zwiększające kompetencje osób, w tym rodzin z dziećmi,
 • wzmocnienie kompetencji służb i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • kampanię informacyjną.

W ramach realizowanego projektu odbędą się m.in. warsztaty dla osób lub rodzin: "Bez klapsa", "Rodzina Razem", "Jak opanować złość zanim ona opanuje Ciebie?", funkcjonować będzie grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, przewidziano również indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne. Na wzmocnienie kompetencji służb wpływ będą miały szkolenie pn. "Diagnoza i pomoc dzieciom krzywdzonym" oraz coaching - superwizja grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty".

 

"Rodzina Razem" to projekt skierowany głównie do mieszkańców naszej Gminy zagrożonych lub uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz przedstawicieli służb przeciwdziałających przemocy, realizowany w okresie lipiec - grudzień

 

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.