top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW:

 

Faktura/ rachunek zawierający:

  • Nazwę wystawcy

  • Datę wystawienia

  • Datę sprzedaży

  • Numer faktury/ rachunku

  • Pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

  • Podręczniki wyłącznie do klasy, której program aktualnie przerabia uczeń.

  • Forma zapłaty - "potwierdzenie że zapłacono gotówką"

  • Nazwisko i imię wnioskodawcy (tj. rodzica) składającego wniosek w imieniu niepełnoletniego dziecka

  • Oddzielne faktury/ rachunki na każde dziecko ( w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż jedno dziecko w rodzinie z podaniem imienia i nazwiska dziecka na drugiej stronie faktury.
 

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.