top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne

Ochrona danych


PDF Drukuj Email

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom) dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu ? świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy liczone są od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Od momentu porodu lub przysposobienia dziecka rodzic ma 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Przepisy przejściowe zakładają, że świadczenie rodzicielskie przysługuje też rodzicom dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). W tym przypadku należy w przeciągu 3 miesięcy od wejścia w życie przepisu, tj. do 1 kwietnia 2016 r., złożyć wniosek o świadczenie. Również tutaj jeśli uprawniony nie dochowa trzymiesięcznego terminu, a nie upłynął jeszcze okres możliwej wypłaty, przyznanie świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.