top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne

Ochrona danych


PDF Drukuj Email

 

ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy

przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

W szczegółności zasiłek celowy może byc przyznawany na:

  • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, i lec zenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
  • pokrycie części lub całości wydatków na swiadczenia zdrowotne
  • zakup biletu kredytowanjego

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Ponadto zasiłek celowy może być przyznawany:

  • osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego
  • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.