top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email

 

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł (obecnie jest to 634 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o ok. 11%)
 • dla osoby w rodzinie - 528 zł (obecnie jest to 514 zł, co oznacza wzrost o 14 zł, czyli o ok. 3%)
 • maksymalna kwota zasiłku stałego - będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 208 zł.

Ponadto od sierpnia 2018 aż do czerwca 2019 r. trwa okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących. Pomoc żywnościową w ramach w/w Programu mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj.:

 • do dnia 30 września:
  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200 % wynosi 1 268 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514 zł (200% wynosi 1 028 zł)
 • od 1 października:
  • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (200 % wynosi 1 402 zł)
  • dla osoby w rodzinie 528 zł (200% wynosi 1 056 zł)
 

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.