top
logo


PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTOWIE  Z DNIA 01.06.2020 R.


w sprawie wznowienia obsługi bezpośredniej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie.


Od 03.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, z zachowaniem wymogów sanitarnych, wznawia bezpośrednią obsługę klientów.


Bezpośrednia obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj:

1)      ze względów bezpieczeństwa - w pokoju oprócz pracownika MOPS znajdować się będzie mogła tylko jedna osoba,

2)      do czasu  odwołania stanu epidemii będzie obowiązywało ograniczenie w swobodnym poruszaniu się interesantów po siedzibie MOPS,

3)      wizyta interesanta w MOPS bez osób towarzyszących,

4)      w czasie wizyty proszę o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnych,

  • obowiązkowe  zakrywanie przy pomocy maski, maseczki  albo kasku ochronnego, ust i nosa przez interesanta i urzędnika,
  • obowiązkowe używanie rękawiczek ochronnych  przez interesanta i urzędnika,
  • stosowanie środków dezynfekujących,

5)      zachowanie 2 metrowej odległości od drugiej osoby,

6)      powstrzymanie się od wizyty w MOPS , jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia.


Ponadto cały czas do dyspozycji interesantów pozostanie skrzynka podawcza znajdująca się przy drzwiach wejściowych do MOPS oraz możliwość wysłania korespondencji drogą listowną.


Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zachęcam do kontaktu telefonicznego  oraz załatwianie spraw drogą elektroniczną.


Dyrektor Ośrodka /-/

 

dokument pdf

 
PDF Drukuj Email

 

Uwaga

Przypominamy wszystkim odbiorcom świadczenia wychowawczego (500+), aktualny okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. Wszystkie osoby, które pobierają aktualnie świadczenie nie składają w tym roku ponownie wniosku. Kolejny wniosek będzie można złożyć od lutego przyszłego roku.

 
PDF Drukuj Email

 

Od 1 czerwca 2020

LIKWIDACJA KASY

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. przestaje funkcjonować kasa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie.

Jednocześnie proszę wszystkie osoby korzystających ze świadczeń wypłacanych dotychczas w formie gotówkowej w kasie, aby założyły rachunek bankowy i dostarczyły nr rachunku do MOPS w Bytowie.

/-/ Dyrektor Ośrodka

 

Formularz (przekazywanie świadczeń na konto bankowe)

 
PDF Drukuj Email

Ważny zwrot w stronę ofiar przemocy domowej

W dniu 30.04.2020 r. został przekazany do senatu projekt ustaw o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 108). Projekt ustawy wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to mają za zadanie m.in. ochronę ofiary przemocy domowej.

Nowelizacja zakłada, że sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wskaże obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. Postanowienie będzie wykonalne już z chwilą ogłoszenia.

Po nowelizacji sąd z urzędu doręczy odpis postanowienia uczestnikom postępowania, prokuratorowi, Policji lub Żandarmerii Wojskowej oraz zawiadomi właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie ? także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.

Policjant nabędzie prawo zatrzymania, osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto nabędzie on prawo do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Policjant wyda w/w nakaz lub zakaz:
1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub
2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez:
a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub
b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

Nakaz lub zakaz będzie mógł być również wydany w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję. Tym samym ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia nie będzie tamowa czynności.

Na mocy ustawy nakaz lub zakaz będzie doręczany niezwłocznie osobie stosującej przemoc oraz osobie dotkniętej tą przemocą, a w razie niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie, doręczenie będzie uważane za dokonane przez umieszczenie na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu, dokonując wzmianki w nakazie lub zakazie. Z kolei, gdy osoba stosująca przemoc odmówi jego przyjęcia, doręczenie będzie uważane za skuteczne. Policjant udokumentuje wskazany fakt w postaci adnotacji o odmowie ich przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu

Przedmiotowy akt prawny z uwagi na liczne zmiany jakie wprowadza ma szansę na realną poprawę ofiar przemocy domowej. Ich liczba nie pozwala na zasygnalizowanie wszystkich na łamach niniejszego tekstu, tym samym zachęcamy do zapoznania się z całością projektu pod adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,969.html

 
PDF Drukuj Email

 

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 3 z 6

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.