top
logo


PDF Drukuj Email

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYTOWIE


Zachęcamy   do korzystania z usług Centrum Integracji Społecznej (CIS), dzięki któremu można zdobyć umiejętności i doświadczenie   zawodowe    otrzymując    równocześnie świadczenie w wysokości 100%  zasiłku  dla osób bezrobotnych.

Co to jest Centrum  Integracji Społecznej (CIS)?


CIS to miejsce gdzie można zadbać o rozwój osobisty, spotkać ludzi, którzy będą wsparciem, a co więcej nauczyć się nowego zawodu, czyli podnieść swoje kwalifikacje i otrzymać pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

 

Kto może zostać uczestnikiem CIS?


Do udziału  zapraszamy mieszkańców    Bytowa z obszaru rewitalizacji (osoby bez zatrudnienia)


Co oferuje  CIS?


Zajęcia dostosowane do potrzeb uczestników, m.in.
-warsztaty  motywacyjne
-warsztaty planowania życia
-warsztaty psychoedukacyjne
-warsztaty z doradztwa zawodowego
-warsztaty z zakresu pierwszej pomocy  przedmedycznej
-warsztaty z edukacji ogólnej i wos
-warsztaty z rękodzieła
-warsztaty z kompetencji cyfrowych
- warsztaty zawodowe:   kursy    zawodowe  dostosowane  do  indywidualnych  predyspozycji uczestnika.


Ponadto, po ukończeniu zajęć w Centrum uczestnicy  odbędą praktyczną naukę  zawodu.
Dodatkowo   zapewniamy: badania lekarskie, szkolenie BHP, 1 posiłek dziennie, poczęstunek, artykuły szkoleniowe, świadczenie integracyjne.


Więcej informacji o CIS można uzyskać u:


-pracownika socjalnego Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej w   Bytowie.
-bezpośrednio w Centrum  Integracji Spoleeznej w Bytowie  przy ul. Mila 26, 77-100 Bytów,
tel: (59) 822-26-16

Obszar rewitalizacji, ulice: Miła, Słoneczna, Działkowa, Pogodna, Bernarda Wery, gen. Ludwika Mierosławskiego, Stanisława Staszica, Górna, Pochyła.


Informacja dokument pdf.

 
PDF Drukuj Email

 

 

  1. Plakat Spis Rolny 2020
  2. Informacja
 
PDF Drukuj Email

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bytowie informuje,

że od 3 sierpnia 2020 r. wydawanie i przyjmowanie wypełnionych już wniosków dot. świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny wraz dodatkami, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start 300+ odbywać się będzie wyłącznie w wyznaczonym miejscu - na Sali szkoleniowej Ośrodka - na parterze.

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną - w trakcie wizyty obowiązuje bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego:

- max 8 osób wchodzących do budynku:

- zachowanie wyznaczonego odstępu:

- zasłonięcie ust i nosa:

- posiadanie własnego długopisu:

- dezynfekcja rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu):

- wizyta w MOPS bez osób towarzyszących (szczególnie dzieci).

Ponadto informujemy, że wszelkie wnioski i dokumenty można składać również drogą elektroniczną oraz papierowo poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku budynku (druki wniosków dostępne są również przy wejściu).

 
PDF Drukuj Email

 

Ważne informacje dla rodziców otrzymujących świadczenie wychowawcze 500+

Przypominamy wszystkim odbiorcom świadczenia wychowawczego (500+), aktualny okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. Wszystkie osoby, które pobierają świadczenie nie składają w tym roku ponownie wniosku. Kolejny wniosek będzie można złożyć od lutego przyszłego roku.

Natomiast  rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

 
PDF Drukuj Email

 

Informacja !!!

Pamiętaj o złożeniu wniosku o świadczenie "Dobry start" (300+) do 30 listopada 2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej  do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia "Dobry Start" nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Wniosek o świadczenie "Dobry start" można składać online już od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,  przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w tut. Ośrodku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

Małgorzata Micheńko

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 1 z 6

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.